INTRODUCTIE

Greece Around is een digitale gids ter promotie van Griekse bedrijven, producten en evenementen die zich specifiek op de inwoners van elk land richt. Door middel van de meest moderne reclame- en promotietechnieken, zoals video’s, foto’s en social media, nodigen we de rest van de wereld uit om kennis te maken met de vele voordelen en baten van de mediterraanse keuken, en om zo de producten te omhelzen van een van de meest welbedeelde landen ter wereld.

UITGEBREID

Ons belangrijkste doel is om via online advertenties en promoties de waarde van Griekse producten te tonen, evenals de activiteiten van Griekse ondernemingen in het buitenland. Het is onze intentie om een uniforme en georganiseerde promotie-beweging te creëren, om zo de Griekse bedrijven in elk land onder het voetlicht te brengen, alsmede de Griekse cultuur in zijn geheel. In dat kader heeft het platform Greece Around als doelstelling om zich uit te breiden en vertaald te worden naar alle landen waar Griekse ondernemingen actief zijn. Zoals u uitgebreider hieronder zult zien, zal ons bedrijf haar diensten aan de deelnemende ondernemingen aanbieden om promotiemateriaal (video’s, foto’s) te produceren. Deze zullen we vervolgens verspreiden via de meest gebruiksvriendelijke en efficiëntste online promotiemiddelen (social media, Google Ads, Youtube).

LID WORDEN

Heb je een Grieks bedrijf in Nederland en wil je lid worden van Greese Around?